Werkwijze FotoGroep BEELD m.i.v. 20 20

 

Planning bijeenkomsten

 

De huidige werkwijze wat betreft het plannen van de bijeenkomsten wordt gehandhaafd. De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagen van 15:00 – 17:00 uur. Via https://www.afspreken.nl wordt voor de definitieve vaststelling van de data geïnventariseerd wie wanneer aanwezig kan zijn. Gekozen wordt voor data waarop zoveel mogelijk leden kunnen.

 

Het aantal vooraf geplande data is, n.a.v. een daartoe uitgesproken wens in Esonstad, op jaarbasis zes: in principe vier in het voorjaar en twee in het najaar. In geval van bijzondere evenementen/activiteiten (denk hierbij bijvoorbeeld aan roze zaterdag, ride off road, tewaterlating van een schip, Zuidlaarder markt, Dickens Day, Delfsail) kunnen extra bijeenkomsten ingepland worden. Ieder lid kan hiervoor het initiatief nemen en wie kan en wil gaat mee.

 

Voorbereiding bijeenkomsten

 

De zes vooraf geplande bijeenkomsten worden door vaste koppels voorbereid. Dat zijn de koppels die dit jaar de najaarsbijeenkomsten voorbereiden:

Harry en Jos,

Frans en Wilfrie,

Beno, David en Sieb.

 

Ieder koppel bereidt twee bijeenkomsten per jaar voor. Wilfrie stelt vast welke koppels welke bijeenkomst voorbereiden.

 

Wat wordt van de voorbereidende koppels verwacht?

 

De koppels stellen vast:

  • waar de bijeenkomst plaatsvindt
  • welke techniek / technieken worden toegepast (denk hierbij bijvoorbeeld aan splash-fotografie, fotograferen door een kristallen bol, high key/low key-fotografie, het fotograferen van bewegende voorwerpen / mensen / dieren / water, fotograferen met korte/lange sluitertijden, het maken van foto’s met kleine/grote scherptediepte, macrofotografie)
  • wat het onderwerp is (portretfotografie, natuurfotografie, architectuur, ritme/herhaling, emotie, kleurcombinaties, etc.)

 

Bij elk gekozen onderwerp en bij elke gekozen techniek wordt door het voorbereidende koppel tenminste één artikel (mag ook een hoofdstuk uit een boek, een instructievideo, een link naar een bepaalde website e.d. zijn) geselecteerd en voor plaatsing op de site naar Frans gezonden, zodat elk lid zich goed kan voorbereiden op de komende bijeenkomst.

 

Onze club heet FotoGroep BEELD. Deze naam is destijds door de beide initiatiefnemers (Frans en Jos) bewust gekozen, om aan te geven dat het gaat om het maken van BEELDmateriaal. Daarmee is uitdrukkelijk de optie open dat we meer doen dan alleen het fotografisch vastleggen van een bepaalde situatie. Denk hierbij aan het maken van een korte video (de spiegelreflexcamera’s die we gebruiken hebben die mogelijkheid, of heeft iemand een camera, waarbij dat niet het geval is?), of aan het maken van foto’s vanuit hetzelfde standpunt en met dezelfde instellingen met steeds een korte/langere pauze daartussen (intervalfotografie). Koppels die een bepaalde bijeenkomst voorbereiden kunnen ook voor zo’n vorm kiezen.

 

De rubrieken ‘Foto van de Maand’ en ‘Knutselhoek’

 

Van de per bijeenkomst aangeleverde foto’s wordt per lid een foto geselecteerd voor de rubriek ‘Foto van de Maand’. Deze foto kan geselecteerd worden door het lid zelf (dat heeft de voorkeur), maar als een lid dat niet zelf doet, nemen Frans en Wilfrie dat op zich. Zij kunnen zich daarbij laten leiden door: compositie, kleurgebruik, ‘het verhaal’ dat de foto vertelt, de plaatsing van het onderwerp op de foto, het gebruik van scherptediepte, etc. etc.

 

Na afloop van elke bijeenkomst wordt door ieder lid een samengestelde/gemanipuleerde foto aangeleverd voor de rubriek ‘Knutselhoek’. Voor voorbeelden: zie de samengestelde foto’s in de Knutselhoek op de site van FotoGroep BEELD.

Daarbij zijn er twee opties:

  • er wordt één foto gebruikt, die gedurende de bijeenkomst gemaakt is, samen met een foto die op een ander moment en op een andere plek is gemaakt
  • er wordt een foto samengesteld uit twee of meer tijdens de betreffende bijeenkomst gemaakte foto’s.

 

Het geven van feedback op / het beoordelen van elkaars foto’s

 

Op de site kan bij de foto’s van een bepaald lid door elk ander lid een (of meerdere) reactie(s) geplaatst worden. Tot nu wordt van die optie mondjesmaat gebruik gemaakt. De leden wordt gevraagd dat meer dan thans het geval is te gaan doen.

Daarnaast wordt ieder lid in de gelegenheid gesteld om eens per jaar een aantal foto’s naar de overige leden te mailen, waarbij deze overige leden verzocht worden om de hen toegezonden foto’s van commentaar te voorzien, een en ander ter leringhe ende vermaeck.

 

Het vergroten van onze beeldende vaardigheden

 

Het staat ieder lid vrij om, wanneer hij behoefte heeft om zijn kennis en vaardigheden op fotografiegebied verder te ontwikkelen, voorstellen te doen om dit te realiseren. Hierbij kan gedacht worden aan: het raadplegen van een expert, het volgen van een korte cursus, deelname aan een instructiemiddag, etc. Als er meerdere leden zijn die aan zo’n activiteit deel willen nemen, wordt er een afspraak gemaakt op een moment waarop iedereen die er aan deel wil nemen beschikbaar is. Eventuele kosten worden gelijkelijk verdeeld over de leden die deel willen nemen.